U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

.


 

'VERDWENEN VULKANEN'

BOEK VAN GUIDO DE SCHRIJVER

KUN JE BESTELLEN.

 guidods@skynet.be

 15 euro (+ 4 euro verzendingskosten)

Storten: Guido De Schrijver  - 9300 Aalst - BE61 8916 6408 2117


Bezoek ook de website van onze partner.

Info Brief 36 Aalst, 6 juni 2017

Posted 24-6-17
◙ ◙ Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten in Brussel 
               Er is het Inter-Amerikaans Hof en er is de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten  (CIDH). Het Hof is een autonoom juridisch instituut gevestigd in San José, Costa Rica en de Commissie huist in Washington. Samen hebben ze tot doel de rechten van de mens in de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) te beschermen.
               

De rechtsprekende functie van het Hof houdt in dat het uitspraken doet in concrete gevallen van mensen- rechtenschendingen door staten, die partij zijn bij het 'American Convention on Human Rights' en die het Hof als rechtsprekende instantie erkennen.
Zaken kunnen door de Commissie en door aangesloten staten onder de aandacht van het Hof gebracht worden. Burgers van de lidstaten kunnen geen zaken inbrengen bij het HofofHof. Wanneer burgers menen dat hun mensenrechten geschonden worden kunnen zij hun zaak inbrengen bij de Commissie, die dan beslist of de zaak wordt ingediend bij het Hof. Als het Hof vervolgens oordeelt dat een staat inderdaad mensenrechten heeft geschonden, zal zij aanbevelingen doen over de wijze waarop genoegdoening kan plaatsvinden.
               De Guatemalteekse mensenrechtenorganisatie GAM introduceerde jaren geleden bij de Commissie klachten tegen de staat Guatemala voor de verdwijningen van Serge Berten 
(CICM) en de Filippijnse Conrado de la Cruz (CICM) 
               Paulo Abrao, uitvoerend secretaris van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten, was in Brussel om contacten te nemen met verschillende instellingen van de Europese Unie,
               Op 6 juni stond de Braziliaan de vertegenwoordigers van de lidorganisaties van CIFCA en andere geïnteresseerde organisaties te woord op de kantoren van CIFCA in Brussel. We waren met een mooi groepje belangstellenden. Vertegenwoordigers van de Internationale Voedselveiligheid (FIAN International), de Internationale Confederatie voor de Rechten van de Mens (CIDH), de Coördinatie voor de Mensenrechten in Colombia (OIDHACO), de Internationale Vredesbrigades (PBI) en CIFCA, die de bijeenkomst organiseerde. 
               Aangezien de aanwezigen op de hoogte zijn van de doelstellingen van de Commissie ging de uitvoerend secretaris onder meer over tot het opsommen van een reeks moeilijkheden, waarmee de Commissie te kampen heeft.                

               Een van de belangrijke problemen is 
dat regeringen niet altijd coherent zijn in wat ze naar voor brengen tijdens hun discours en wat ze er
in de praktijk van terecht brengen in verband met de mensenrechten in hun land.
               Een andere heikele situatie zijn de verschillende posities van de civiele maatschappij die klachten indienen bij de Commissie. Zo zijn er bijvoorbeeld groepen van 
families van ex- militairen in Argentinië die achter de
tralies zitten voor misdaden tegen de menselijkheid.               
De Commissie bestaat financieel voor een groot deel door de steun van de lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse 
Staten (OAS). De VS is een hele grote donor.

Met de veranderingen in de OAS en vandaag ook in de VS is het afwachten of de Commissie kan blijven doorgaan in de 
toekomst zoals nu.        
 
 
Marta Ibero, een van de uitvoerende secretaressen van CIFCA
               Paulo Abrao apprecieerde sterk het politieke 
lobbywerk voor de mensenrechten in Centraal-Amerika en Mexico.

 

Guido De Schrijver  -  'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van CIFCA