U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

.


 

'VERDWENEN VULKANEN'

BOEK VAN GUIDO DE SCHRIJVER

KUN JE BESTELLEN.

 guidods@skynet.be

 15 euro (+ 4 euro verzendingskosten)

Storten: Guido De Schrijver  - 9300 Aalst - BE61 8916 6408 2117


Bezoek ook de website van onze partner.

Info Brief 35 Aalst, 26 mei 2017

Posted 24-6-17
◙ ◙ Rechten van de Inheemse Volkeren

◙ ◙ Europees Netwerk van Oscar Romero Comités

◙ ◙ Rechten van de Inheemse Volkeren 

            Met CIFCA volgen we nauwgezet de standpunten, gedragingen en stellingnamen van de Europese Unie op de voet. Zo zien we dat op 15 mei de Raad van de Europese Unie een document over Rechten van de Inheemse Volkeren goedkeurde. Reeds in oktober 2016 nam de Commissie een werkdocument over de promotie van de rechten van de inheemse volkeren aan. Het ging vooral over het externe beleid van de Unie tegenover Latijns-Amerika.

De recente goedkeuring van de Raad van de Unie heeft als gevolg dat nu ook alle lidstaten akkoord gaan.

            Pikant detail misschien: het gaat hier wel over het externe beleid van de Europese Unie en de lidstaten. Niet over het interne beleid tegenover bepaalde minderheden binnen de Unie. Weinig lidstaten hebben al internationale Overeenkomsten over Europese minderheden ondertekend.   

            Als we nu naar de inhoud van het document kijken, zien we dat het vooral gaat over principes en weinig over concrete acties. Als prioriteiten worden vernoemd: discriminatie en ongelijkheid; strijd tegen de bedreigingen en het geweld tegen volkeren en individuen, en tegen  mensenrechtenverdedigers in de context van grond, natuurlijke rijkdommen, milieu, biodiversiteit en klimaat. 

            Als belangrijkste mechanisme om die prioriteiten te bereiken wordt de ontwikkelingssamenwerking genoemd.

            Er wordt niets gezegd over het buitenlands handelsbeleid van de Unie. Wel wordt verwezen naar de Principes van de V.N over Bedrijven en Mensenrechten. 

            Uit het verleden is gebleken dat wanneer maatregelen effectief  uitgevoerd worden dit ondermeer te danken is aan het lobbywerk van de civiele maatschappij hier en ginder. 

◙ ◙ Europees Netwerk van Oscar Romero Comités 

               Driemaal per jaar 'komen we samen.' Dit wil zeggen, tweemaal 'per Skype.' 
En eenmaal (in mei of juni) in levende lijve telkens in Madrid van zaterdagmorgen tot zondagmiddag.  Deze keer (20 en 21 mei) waren we met 27 deelnemers, uit Cádiz, Murcia, Vigo, Valladolid, Linares, Barcelona, Terrasa, Cantabria, Tarragona, Zaragoza, Béziers (Frankrijk), Milaan (Italië) en België.             
               We besteedden veel tijd aan de 'Analyse van de sociale realiteit vandaag.' Op basis van die gegevens stelden we ons vragen naar de toekomst en de verdere functionering van het netwerk. Tot nog toe zijn de belangrijkste bezigheden van de comités: ontwikkelingsprojecten (vooral de Spaanse comités konden vóór de crisis rekenen op royale fondsen van de autonomías (gewesten of regio's); sensibilisatie en informatie; aanklachten tegen schendingen van de mensenrechten (vooral de Spaanse comités zetten zich schrap tegenover Spaanse bedrijven die in Guatemala en andere Latijns-Amerikaanse landen niet goed bezig zijn) en fairtrade. Daarnaast nemen de meeste comités deel aan de verspreiding van de jaarlijkse Agenda Latinoamericana. Die wordt in 20 Latijns-Amerikaanse landen, in de VS, in Spanje, Catalonië, Italië, Frankrijk en Zwitserland verspreid. Alles samen op een paar tienduizend exemplaren. Een van de talen waarin de agenda gepubliceerd wordt is het Frans. Maar hier in België hebben we geen linken met Franstalige organisaties of comités. Het algemeen thema van de agenda 2018 wordt 'Gendergelijkheid.'

               Naast de aanklachten die vanuit het Europees secretariaat, gevestigd in Zaragoza, geschreven en opgestuurd worden zijn er ook de aanklachten die ons van buiten ons netwerk bereiken. Die worden vanuit onze lidorganisatie 'Solidair met Guatemala' opgevangen en mede ondertekend. 
               Die adhesiebetuigingen maken we daarna met een zekere regelmaat bekend aan het 
Internationaal Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL) bij middel van regelmatige 'Cartas circulares.'  
 
Guido De Schrijver  -  'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van CIFCA